ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.66 ถึงวันที่ 8 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล