ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.66 ถึงวันที่ 31 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญชวนส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2566