ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.66 ถึงวันที่ 30 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Krungthai CareerDay 2023