ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.66 ถึงวันที่ 10 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัดน่าน เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา