ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.66 ถึงวันที่ 14 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้ คอลลเลจ เคมบริดจ์