ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.66 ถึงวันที่ 13 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน