ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.66 ถึงวันที่ 15 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566