ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.66 ถึงวันที่ 29 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566