ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.66 ถึงวันที่ 28 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รัฐบาลแคนาดา มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development ประจำปีการศึกษา 2566-2567