ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.66 ถึงวันที่ 22 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน ECE Plus in the UK