ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 มี.ค.66 ถึงวันที่ 2 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงแรมพูลแมน เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา รับนักศึกษาฝึกสหกิจ