ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 มี.ค.66 ถึงวันที่ 13 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : องค์การ UNESCO ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี 2566