ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 มี.ค.66 ถึงวันที่ 7 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarships Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2566