ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 มี.ค.66 ถึงวันที่ 1 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท ไพรมัส จำกัด รับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน