ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 มี.ค.66 ถึงวันที่ 31 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์