ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.66 ถึงวันที่ 30 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Felloship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา Duo-Belgium/Wallonia ประจำปี 2023