ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 ก.ค.65 ถึงวันที่ 4 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เชิญชวนร่วมกุสลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ไปถวาย ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา