ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 ก.ค.65 ถึงวันที่ 25 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นฐานไทยประยุกต์ ประจำปี 2565