ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 23 ก.ค.65 ถึงวันที่ 26 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จังหวัดพัทลุง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแ่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) พัทลุงเกมส์ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) "เสกักเกมส์"