ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 17 ก.ค.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กระทรวงคมนาคม จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ของประเทศไทย วาระปี ค.ศ.2024-2025