ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร โครงการทุนเรียนรต่อประเทศญ๊่ปุ่นจากจังหวัดนารา