มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l
ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.55 ถึงวันที่ 11 ก.พ.55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 91 จังหวัดกระบี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นครู จำนวน 10 ตำแหน่ง
 
     

โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 91 จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นครู จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ครูภาษาไทย จำนวน 2 ตำแหน่ง
2. ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
3. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ตำแหน่ง
4. ครูประถมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
5. ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป
1. สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้มีความประสงค์ประพฤติเรียบร้อยมีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชา

 รายละเอียดเพิ่มเติม