ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.64 ถึงวันที่ 8 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เชิญชวนร่วมรายการ UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย