ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.64 ถึงวันที่ 14 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมการพัฒนาชุมชน เชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุทมชน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร จังหวัดชัยนาท