ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ทอดถวาย ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่