ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 ต.ค.64 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี 2564