ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 29 ก.ย.64 ถึงวันที่ 29 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท ไพรมัส จำกัด แนะนำบริษัทนักศึกษาฝึกงาน