ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 29 ก.ย.64 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา
 
     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3862  จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สาขาวิืชาภาษาต่างประเทศ
    กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ -  30 ธันวาคม 2564

2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์

    กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2564

3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3712 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์

    กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2564

รายละเอียด