ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.64 ถึงวันที่ 13 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จังหวัดพัทลุง แจ้งประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564