ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.64 ถึงวันที่ 8 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เอ็มเอซีซี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา