ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 ก.ย.64 ถึงวันที่ 17 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม (ออนไลน์) The impact of data protection on university business : How universities have to adapt under the new Data Protection Rules