ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.64 ถึงวันที่ 25 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชวนเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564