ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.64 ถึงวันที่ 15 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร เชิญชวนคัดเลือกนิสิตนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564