ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.64 ถึงวันที่ 29 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 7