ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.64 ถึงวันที่ 17 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์