ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.64 ถึงวันที่ 27 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักสิ่งแวดล้อม เชิญชวนร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (ุ60+Earth Hour 2021)