ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.64 ถึงวันที่ 27 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยนครราชสีมา เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8