ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.64 ถึงวันที่ 13 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมบัญชีกลาง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (25 มกราคม 2564)