ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.64 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนจัดทำวารสารวิชาการด้านสังมศาสตร์ ประจำปี 2564