ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.64 ถึงวันที่ 9 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จำนวน 2 รายการ
 
     
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จำนวน 2 รายการ

1. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 5/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว
2. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 6/2563 เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว

รายละเอียด