ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.64 ถึงวันที่ 7 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เชิญชวนให้ความเห็นต่อร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ...