ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.64 ถึงวันที่ 6 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์ (ชั่วคราว)