ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 23 ม.ค.64 ถึงวันที่ 25 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาการวรรณศิลป์ และประเภทวิชาวิจิตรศิลป์