ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 14 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ในรูปแบบออนไลน์